FORGOT YOUR DETAILS?

Informacje o prawach przysługujących klientowi

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przedstawiamy poniżej informacje i uprawnienia przysługujące osobom kupującym w sklepie Fotoksiegarnia.com. Jest to skrót postanowień zawartych w Regulaminie:

1. Dane identyfikacyjne.

Sklep Fotoksiegarnia.com jest prowadzony przez SOLO, Dorota Waśkiel prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem NIP 542 115 17 27. Siedziba firmy mieści się pod adresem: 15-748 Białystok, ul. Broniewskiego 9/7

2. Dane do kontaktu.

Kontakt ze sklepem we wszystkich sprawach, w tym w kwestii reklamacji możliwy jest przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem:
https://www.fotoksiegarnia.com/kontakt/

3. Przedmiot i sposób sprzedaży.

3a. Sklep Fotoksiegarnia.com umożliwia zakup i pobieranie plików w formacie PDF zawierających poradniki fotograficzne. Pobranie pliku następuje po opłaceniu zamówienia. Adres internetowy, pozwalający pobrać pliki, udostępniany w rachunku, który wysyłany jest emailem na adres kupującego, podany przez niego podczas transakcji.

3b. Sklep Fotoksiegarnia.com umożliwia zakup produktów materialnych np. książek i płyt DVD. Zamówienia na te produkty realizowane są wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dostawa poza granicę Polski realizowana jest w drodze indywidualnych ustaleń.

4. Cena, dodatkowe koszty i świadczenia obciążające użytkownika.

Kupujący zobowiązany jest do opłacenia zamówienia zgodnie z ceną podaną w koszyku. Cena może zostać obniżona w efekcie zastosowania kuponów zniżkowych. Sklep Fotoksiegarnia.com nie pobiera żadnych dodatkowych opłat poza figurującymi w koszyku. Ewentualne dodatkowe koszty związane z transakcją mogą zostać pobrane przez instytucje finansowe, za pośrednictwem których jest dokonywana płatność, a także operatorów telekomunikacyjnych, świadczących usługę niezbędną dla nawiązania łączności ze sklepem oraz pobrania zakupionych plików. W przypadku odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem pobierania nabytego pliku sklep Fotoksiegarnia.com zwraca Użytkownikowi całą uiszczoną cenę bez jakichkolwiek potrąceń. Sklep nie pobiera kaucji ani innych opłat wstępnych warunkujących rozpoczęcie wykonywania umowy.

5. Sposób i termin zapłaty.

Użytkownik kupujący w sklepie Fotoksiegarnia.com płaci za produkty przelewem elektronicznym lub poprzez obciążenie karty płatniczej. Obsługa płatności realizowana jest przez operatora płatności firmę PayU. Zamówienia nieopłacone w ciągu 3 dni od złożenia są anulowane.

6. Termin realizacji zakupu.

6a. Opłacenie zamówienia przez Użytkownika powoduje automatyczne i nie później niż 30 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od operatora płatności udostępnienie zamówionego pliku, poprzez przesłanie Użytkownikowi na podany przez niego adres email, rachunku z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie pliku. W przypadku Użytkowników, którzy założyli sobie konto w sklepie, plik będzie udostępniony także na koncie kupującego. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) plik może zostać udostępniony później niż 30 minut od chwili opłacenia zamówienia. Użytkownik może pobrać plik więcej niż raz i za pomocą więcej niż jednego urządzenia komputerowego. Pobranie pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy.

6b. Zamówienia na produkty materialne (książki, płyty DVD itp.) realizowane są w dzień roboczy w dniu zamówienia o ile płatność za nie nastąpiła do godziny 13.00 (godziny otrzymania potwierdzenia płatności od operatora płatności ). Wszystkie zamówienia na produkty materialne opłacone po godzinie 13.00 (godziny otrzymania potwierdzenia płatności od operatora płatności) realizowane są w kolejnym dniu roboczym.

6c. Produkt materialny dostarczany jest wyłącznie na terenie Polski. Wysyłka na terenie Polski jest wykonywana za pośrednictwem Poczty Polskiej – usługa Kurier 48. Wysyłka poza granicę Polski produktów materialnych realizowana jest jedynie w drodze indywidualnego uzgodnienia. Usługa Kurier 48 Poczty Polskiej zapewnia dostarczenie produktu materialnego w przeciągu 48 godzin w dni robocze od czasu nadania przesyłki. Fotoksiegarnia.com nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia produktów materialnych wynikających z działań firmy kurierskiej.

7. Jakość plików i reklamacje.

Pliki dostarczane są w formacie PDF i ich wyświetlenie jest możliwe na dowolnym sprzęcie komputerowym, w tym tabletach i smatrfonach, z oprogramowaniem pozwalającym na wyświetlanie plików w formacie PDF. Pliki nie są zabezpieczone przed kopiowaniem ani nie są ograniczone do wyświetlania na jednym urządzeniu. Reklamacje dotyczące problemów z pobraniem plików lub ich uszkodzeniem należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego podanego w punkcie 2.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zakupu.

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrot całości wpłaconej kwoty, jeśli w tym czasie nie pobrał zakupionego pliku lub plików. Odstąpienie od umowy należy zrealizować przez zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego podanego w punkcie 2 i skorzystanie z poniższego formularza:

Odstąpienie od umowy

Ja [imię i nazwisko] odstępuję od umowy zakupu nr [tu wstawić numer zakupu widniejący w e-mailu potwierdzającym] z dnia [wstawić datę].

[data, podpis]

Pobranie przez kupującego nabytego pliku lub plików jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do odstąpienia przez kupującego od umowy.

Białystok 02 stycznia 2015 r.

TOP